ESTHER DEN BROK   –   VOORBEELDIG KUNSTENAAR

Esther zoekt de grensvlakken en spanning op tussen:
Herinneringen en feiten
Angst en kracht
Depressie en levenslust
Dromen en nachtmerries
Patronen en afwijkingen
Fantasie en werkelijkheid
Natuur en architectuur
Ze gebruikt steeds de beeldtaal die dit het beste ‘beschrijft’

reagestions:
esther
.den
.brok
@
live
.nl